Organisatie

De Benchmark Gemeentelijk Groen is een project dat wordt uitgevoerd door Wageningen Environmental Research (WENR, voorheen Alterra), Wageningen UR. Het project wordt begeleid de klantenraad. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van deelnemende gemeenten.

Projectgroep WEnR

Het project Benchmark Gemeentelijk Groen wordt uitgevoerd door een projectteam van Wageningen Environmental Research (Alterra). Wageningen Environmental Research maakt deel uit van Wageningen University & Research centre en is het kennisinstituut voor de groene leefomgeving. Het projectteam bundelt een grote hoeveelheid expertise op het gebied van bedrijfsvoering en inrichting, gebruik en beheer van stedelijk groen.

Ir. Joop Spijker,
Projectleider
E-mail: Joop.Spijker@wur.nl
Telefoon: 0317 - 484 990

Ir. Anjo de Jong,
Contactpersoon gemeenten
E-mail: Anjo.deJong@wur.nl
Telefoon: 0317 - 485 024

Ing. Rob Smidt,
Contactpersoon gemeenten
E-mail: Rob.Smidt@wur.nl
Telefoon: 0317 - 481 626

Ir. Jaap van Raffe,
Contactpersoon gemeenten
E-mail: Jaap.vanRaffe@wur.nl
Telefoon: 0317 - 484 996

Ing. Raymond Schrijver,
Contactpersoon gemeenten
E-mail: Raymond.Schrijver@wur.nl
Telefoon: 0317 - 486 189

Ronnie van Kempen,
Web developer
E-mail: Ronnie.vanKempen@wur.nl
Telefoon:


Klantenraad

De Benchmark Gemeentelijk Groen wordt begeleid door de klantenraad. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van deelnemende gemeenten De klantenraad heeft als doel om het project (mede) aan te sturen. Belangrijke taken van de klantenraad zijn het meedenken over de strategische ontwikkeling van het project, het jaarlijks beoordelen van het projectplan en van concepten van de rapportages, en het geven van adviezen (al dan niet gevraagd) aan het projectteam.

Dennis de Heer,
Gemeente Hoorn
E-mail: d.de.heer@hoorn.nl
Telefoon: 0229 - 252966

Jeroen van Gaalen,
Gemeente Utrecht
E-mail: j.van.gaalen@utrecht.nl
Telefoon: -

Trudy Fleuren,
Gemeente 's-Hertogenbosch
E-mail: t.fleuren@s-hertogenbosch.nl
Telefoon: 073 - 615 9743

De klantenraad en projectteam (2023) - Op de foto (boven, vlnr): Vivienne van Santen (Arnhem), Trudy Fleuren ('s-Hertogenbosch), Dennis de Heer (Hoorn), Mark Jan Smit (Hellendoorn), Rob Willemsen (Enschede), Aad van Leeuwen (Rotterdam), Erik ter Heide (Boxtel - erelid) - Onder vlnr: Jeroen van Gaalen (Utrecht), Joop Spijker (BGG), Ronnie van Kempen, (BGG), Jaap van Raffe (BGG), Anjo de Jong (BGG) en Raymond Schrijver (BGG). Niet op de foto: Rob Smidt (BGG),

Aad van Leeuwen,
Gemeente Rotterdam
E-mail: aj.vanleeuwen@rotterdam.nl
Telefoon: 06 - 23662571

Mark Jan Smit,
Gemeente Hellendoorn
E-mail: m.smit@hellendoorn.nl
Telefoon: -

Vivienne van Sante,
Gemeente Arnhem
E-mail: vivienne.van.Sante@arnhem.nl
Telefoon: 026 - 377 44 62

Rob Willemsen,
Gemeente Enschede
E-mail: r.willemsen@enschede.nl
Telefoon: -

Erik Bakker,
Gemeente Zwolle
E-mail: e.bakker@enschede.nl
Telefoon: -

Erelid

Erik ter Heide,
Gemeente Boxtel
E-mail: erik.heide@boxtel.nl
Telefoon: 0411 - 655 823


Contact

Als u meer informatie wenst over de Benchmark Gemeentelijk Groen, kunt u contact opnemen met iemand van het projectteam of iemand van de klantenraad.Geschiedenis

1996
Verkenning mogelijkheden voor het opzetten van een benchmark voor gemeenten door IBN-DLO/Alterra (Jaap van Raffe en Harrie Hekhuis) en het ministerie van LNV (IKC N - Ron Ravesteijn)

1998
Opzet van de Databank Gemeentelijk Groenbeheer door het LEI (Harry Verbeek en Raymond Schrijver) en IBN-DLO/Alterra (Jaap van Raffe)

1998/1999
Pilot van de Databank. 40 gemeenten participeren.

1999
De eerste rapportage (boekjaar 1998).


Antoon Kuhlmann

1999
Oprichting Klantenraad o.l.v. Antoon Kuhlmann

2000
Joop Spijker wordt de nieuwe projectleider van de Databank Gemeentelijk Groenbeheer.

2008
Tienjarig bestaan van de Databank Gemeentelijk Groenbeheer.

2016
De databank krijgt een nieuwe naam: Benchmark Gemeentelijk Groen.

2016
Erik ter Heide wordt ere-lid van de klantenraad.

2018
Viering van het twintigjarig bestaan van de Benchmark Gemeentelijk Groen.


 

  Benchmark Gemeentelijk Groen - 0317-484990