Benchmark
Gemeentelijk
Groen

Home

Organisatie

Algemene rapportage
Individuele rapportage
Adviezen
Regionale bijeenkomsten
Klantendagen
Nieuwsbrieven

Deelname
Deelnemende gemeenten
FAQ

Contact
    
Welkom op de site van de
Benchmark Gemeentelijk Groen


De Benchmark Gemeentelijk Groen (BGG) is een benchmark met kengetallen over gemeentelijk groen en groenbeheer. De benchmark is in 1998 opgezet als Databank Gemeentelijk Groenbeheer door Wageningen Environmental Research (WENR, voorheen Alterra, onderdeel van Wageningen University and Research centre) en bestaat nu bijna 20 jaar. Al die tijd gebruiken beheerders van gemeentelijk groen met succes de cijfers om het beheer van groen verder te professionaliseren. Sinds november 2016 is onze naam Benchmark Gemeentelijk Groen.
Algemene rapportages
Naast de individuele rapportage wordt ook nog een algemene rapportage gemaakt. Deze rapportage geeft een overzicht van de situatie bij alle gemeenten. Naast de situatie in het laatste boekjaar worden ook allerlei trends getoond zoals de ontwikkeling van kosten.

Lees meer...
Individuele rapportage
Het belangrijkste product van de Benchmark Gemeentelijk Groen is de individuele rapportage. Die rapportage toont de kengetallen van een individuele gemeente (uw gemeente) en vergelijkt die met de kengetallen van een groep vergelijkbare gemeenten en de kengetallen van alle gemeenten in de benchmark.
Door de objectieve vergelijking van de prestaties van het eigen beheer met die van andere gemeenten kunnen de eigen prestaties worden bepaald. Deze informatie helpt om het beheer effectief en efficiënt te maken en te houden.

Lees meer...

of Klik hier voor de voorbeeldrapportage


Adviezen
Gemeenten die vragen hebben over de kengetallen, kunnen adviezen krijgen over de cijfers en hoe op basis van de cijfers te handelen. Hierdoor kan een groenbeheerder nog meer hebben aan de cijfers uit de benchmark.

Lees meer....
Regionale bijeenkomsten
Omdat meer weten dan één, worden de cijfers ook regelmatig in kleine kring (met een beperkt aantal gemeenten) besproken op een regionale bijeenkomst. Hierbij wordt de wereld 'achter' de kengetallen zichtbaar.


Lees meer....
Klantendagen
Een keer per jaar organiseren wij de Klantendag voor gemeenten die aangesloten zijn bij de Benchmark Gemeentelijk Groen. Tijdens deze dag wordt informatie gegeven over het project, de cijfers toegelicht en over plannen gediscussieerd. Maar zeker zo belangrijk is dat u tijdens deze dagen andere groenbeheerders ontmoet en kunt netwerken.

Lees meer....
Nieuwsbrieven
Drie keer per jaren sturen we een nieuwsbrief naar deelnemende gemeenten en ge´nteresseerde gemeenten. In de nieuwsbrieven staat o.a. informatie over het project, maar ook informatie over andere onderzoeken van Wageningen Environmental Research (Alterra) en andere onderdelen van Wageningen University die interessant zijn voor gemeenten.

Lees meer...
Deelname
Deelname aan de benchmark eist van gemeenten het nodige. Naast een bijdrage in de kosten, zullen gemeenten data moeten aanleveren. Uiteraard worden ze daarbij ondersteund. De gegevens die door een gemeente worden verstrekt, worden uiteraard alleen in de eigen rapportages herkenbaar getoond.

Lees meer...

NieuwsNieuwsbrief december 2019
[16-12-2019]


In de derde nieuwsbrief van 2019 is van alles te lezen over de klantendag van 3 december.

De onderwerpen zijn: Klantendag 2019, Programma, Boekjaar 2018, Koolstofopslag in gemeentelijk groen, Gevolgen droogte 2018, Klimaatverandering en het Nederlandse bos, Workshop A: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, Workshop B: Voorbereiding groen op klimaatverandering, Workshop C: Beheerproces op orde, Workshop D: Bewonersinitiatieven, Workshop E: Leidraad beheersing Eikenprocessierups, De Quiz

Bekijk de nieuwsbrief...Nieuwsbrief november 2019
[10-11-2019]


In de tweede nieuwsbrief van 2019 is informatie over de excursie van 2019 die in de gemeenten Utrechtse Heuvelrug gehouden zouden worden.

De onderwerpen zijn: Benchmark Gemeentelijk Groen, Klantendag 2019, Groen en groenbeheer in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Beheerproces op orde, Bermbeheer, Leidraad eikenprocessierups, Even voorstellen: Eric Pol

Bekijk de nieuwsbrief...Nieuwsbrief april 2019
[2-7-2019]


In de eerste nieuwsbrief van 2019 is van alles te lezen over het onderzoek van de WUR dat voor gemeenten interessant is.

De onderwerpen zijn: Beleid en menselijke gewoontes, Minder ziekteverzuim? Neem een plant!, Beleidsadviezen voor groen in de stad, Het platteland marginaliseert, Waterpartijen die verkoelen, Essentaksterfte, Zorgboerderijen, Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer, Hittestress Harderwijk, Positieve effecten groen in de stad, Adviessysteem houtoogst, Het windeiland-effect' en het Normenboeken Groen.

Bekijk de nieuwsbrief...NIEUW: Normenboek Gemeentelijk Groen
[21-11-2018]


Wageningen Environmental Research geeft al vanaf 2006 het Normenboek Natuur, Bos en Landschap uit. Veel gemeenten gaven aan ook graag normen voor binnenstedelijk groen te gaan gebruiken. WENR heeft daarom hard gewerkt aan een nieuw normenboek: het Normenboek Gemeentelijk Groen. Dit normenboek richt zich op de werkzaamheden in de bebouwde omgeving. Het geheel nieuwe Normenboek Gemeentelijk Groen is verschenen in november 2018.

Lees meer...


 

  Benchmark Gemeentelijk Groen - 0317-484990  
<!-- Begin databank, database, gemeentelijk groen, beheer, gemeente, gemeenten, kosten, kengetallen, benchmark, vergelijking, kosten, oppervlakte, inwoner, inwoners, opbrengsten, basisgroen, boom, bomen, gazon, gazonnen, ruw gras, struik, struiken, haag, hagen, heg, heggen, sierheester, sierheesters, bosplantsoen, plantsoen, heester, heesters, struikroos, struikrozen, plantenperk, plantenperken, plantperk, plantperken, eenjarig, vast, plantebak, plantenbak, plantenbakken, bos, watergang, watergangen, weg, wegen, pad, paden, speelvoorziening, speelvoorzieningen, raster, rasters --> <font face="verdana,arial,helvetica" color="#003366" size="5"> Benchmark Gemeentelijk Groen : kengetallen van het beheer van gemeentelijk groen <p> <font face="verdana,arial,helvetica" color="#000066" size="2"> Kengetallen van het beheer van gemeentelijk groen, ten behoeve, om inzicht te krijgen in de hoeveelheden en kosten van openbaar groen bij gemeenten. De gegevens worden door WENR (Alterra) verzameld en gepubliceerd. <p> Trefwoorden: databank, database, gemeentelijk groen, beheer, gemeente, gemeenten, kosten, kengetallen, benchmark, vergelijking, kosten, oppervlakte, inwoner, inwoners, opbrengsten, basisgroen, boom, bomen, gazon, gazonnen, ruw gras, struik, struiken, haag, hagen, heg, heggen, sierheester, sierheesters, bosplantsoen, plantsoen, heester, heesters, struikroos, struikrozen, plantenperk, plantenperken, plantperk, plantperken, eenjarig, vast, plantebak, plantenbak, plantenbakken, bos, watergang, watergangen, weg, wegen, pad, paden, speelvoorziening, speelvoorzieningen, raster, rasters